english
Sanep social
Sanep market
Sanep public
Objednávka prieskumu

SANEP Market


SANEP Market je komerčným oddelením spoločnosti SANEP zaoberajúcim sa výhradne obchodnou činnosťou v rámci marketingových prieskumov.

V rámci svojej činnosti vykonávame štandardné metódy prieskumov a výskumov zameraných najmä na znalosť a postavenie danej značky, cenovú politiku, životnú úroveň, reklamu a ďalšie marketingové oblasti. Vďaka nášmu jedinečnému respondentnému panelu SANEP, ktorý zahŕňa k dnešnému dňu viac ako 25 tisíc stálych respondentov, sme schopní okamžite zaistiť potrebné dáta z akejkoľvek spoločenskej, sociálnej, vekovej a regionálnej oblasti. Používaná metodológia vychádza z najnovších a najúčinnejších známych metód a postupov, ktoré zaisťujú klientom najkomplexnejšie súbory dát z danej oblasti a pre daný prieskumný zámer.

Najnovšie vlastné metodologické postupy spoločnosti SANEP umožňujú v rámci komerčných prieskumov SANEP Market vykonávať rozsiahle šetrenia v najrozsiahlejšej výskumnej aplikácii v rámci prieskumov verejnej mienky, ktorú hlasovací systém spoločnosti SANEP v tejto chvíli v rámci Slovenskej republiky predstavuje. Našu hlavnú výskumnú stratégiu tvoria kvantitatívne a kvalitatívne postupy. Na získavanie spoľahlivejších a relevantnejších odpovedí aplikujeme zmiešaný výskum, ktorý je kombináciou kvantitatívneho a kvalitatívneho postupu.

Pre čo najpresnejšie overenie získaných dát využívame tzv. dátovú trianguláciu, ktorá nám umožňuje eliminovať prípadné anomálie sledovaných skupín opytujúcich a celkovo umožňuje získavanie veľmi presných údajov.

Podľa záujmu a potreby klienta je možné zadávať a spracovávať nielen bleskové prieskumy, ale realizovať aj dlhodobé výskumné zámery. Samozrejmosťou je individuálne programové spracovanie daného zadania každého klienta.

Analytické zázemie komerčného oddelenia SANEP Market v kombinácii s jedinečným internetovým dotazníkovým systémom je schopné profesionálne spracovávať a vyhodnocovať zadanie napr. v oblasti zdravotníctva, celého priemyselného odvetvia, reklamy, médií a komunikácie apod. V rámci jednotlivých produktov zaisťuje SANEP Market kompletné informácie pre predajne a distribučný marketing.

Výnimočná respondentná skupina, a najmä schopnosť rýchleho spracovania neobmedzeného množstva dát, predstavuje pre klienta možnosť získania okamžitých údajov o súčasnom správaní predajného trhu, správaní a reakciách spotrebiteľov atď.
Prihlásenie
Užívateľské meno:
Heslo:
 
Zapamätať- Zabudnuté heslo
Práve prebieha
Objednávka prieskumu
Stačí vyplniť nasledujúci formulár a o zvyšok sa postaráme my. Dodáme vám presné výsledky verejnej mienky vrátane grafického znázornenia.
Vaša téma:
Váš e-mail:
Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho použitia a sprístupňovania textových či obrazových materiálov bez písomného súhlasu je zakázané.
© 2011 Sanep.sk, SANEP Slovakia s. r. o. – Všetky práva vyhradené.